10/01/2012

Ταινια με την βιογραφια του Μουσολινι/Biografia de Benito Mussolini

http://youtu.be/-zK6FO4UtwM

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-zK6FO4UtwM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-zK6FO4UtwM?version=3&amp;hl=el_GR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-zK6FO4UtwM?version=3&amp;hl=el_GR" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου